Założenie zamku i miasta w Malborku

Założenie zamku i miasta w Malborku

W roku 1274 Krzyżacy założyli nową siedzibę warowną w Mal¬borku i tu przenieśli konwent z Zantyru. Nowy zamek i miasto nazwali od imienia Maryi „Marienburg”, z czego powstała nazwa polska „Malbork”.

Czemu przypisać tę zmianę? Zapewne, nowy zamek miał położenie bardziej obronne, był bliżej Żuław, ale — Świętopełk już nie żył, a następca jego, Mściwoj II nie był groźny dla Zakonu. Prawdopodobnie więc nie względy militarne i polityczne spowodowały opuszczenie Zantyru i zbudowanie zamku i miasta na wysokim, suchym brzegu Nogatu. Przyczyną było raczej zamulenie koryta Nogatu koło Zantyru. Z dokumentu Zygmunta I z 1525 r. dowiadujemy się, że polecił on przekopać nowe koryto dla Nogatu koło Białej Góry. Należy przypuszczać, że oczyszczano część starego koryta Nogatu, tzw. Zgniłej Łachy, którym dziś Nogat płynie do Malborka. Przedtem wody jego toczyły się innym korytem, nieco na północ od dzisiejszego, a Zantyr leżał nad zamulonym starym korytem Nogatu. Nie było to dogodne ze względów militarnych, a poza tym handlowe znaczenie osady musiało podupadać. Te więc względy mogły przemawiać za przeniesieniem siedziby komturstwa do punktu położonego poniżej rozwidlenia Leniwki i Nogatu oraz za założeniem tam miasta, już obdarzonego prawem niemieckim i samorządem.

Taka forma organizacyjna miast powstała drogą powolnych przemian na pograniczu Francji i Niemiec. Ukształtowane już formy przenoszono później w XII i XIII w. na wschód Europy pod nazwą prawa niemieckiego. Takie miasta pociągały przybyszów z zachodu — dla nich też Krzyżacy je zakładali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>